Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні

, Київ 11:49

Тарифи консульського збору

Можливості для сплати консульського збору

*

Оплата карткою на місці через POS-термінал

Для оплати приймаються

Для оплати НЕ приймаються

дебетні картки:

 • EC (electronic cash),
 • girokarte тощо (типові позначення таких карток на мал. нижче)
 • кредитні картки;
 • готівка;
            

Передоплата / Vorkasse

Отримувач/ Empfänger Generalkonsulat der Ukraine in Frankfurt am Main
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX

Вимоги до документа про сплату консульського збору:

У якості підтвердження оплати приймаються квитанції (Einzahlungsbeleg), засвідчені печаткою та підписом службовця банку або роздруківки Kontoauszug на бланках банківських автоматів. Відповідно до п. 25 Положення про консульський збір Україниплатіжний документ має містити інформацію про стягнену суму, дату видачі, назву або реквізити банку закордонної дипломатичної установи України та, як правило, інформацію щодо платника, виду/типу наданої консульської дії і бути номерним. Роздруківки зі сторінки онлайн-банкінгу  без засвідчення банком не приймаються, оскільки не відповідають встановленим п. 25 Положення вимогам та не можуть підтверджувати сплату збору!

 

ТАРИФИ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ,

що справляються
Посольством України у ФРН, Генеральним консульством України у Гамбурзі, Генеральним консульством України у Дюссельдорфі, Генеральним консульством України у Мюнхені та Генеральним консульством України у Франкфурті-на-Майні
(чинні з 16 квітня 2017 року)

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії (стягується з кожною паспортною дією) 21 20
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  144 135 (+ п.1)
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 208 195 (+ п.1)
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  64 60 (+ п.1)
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 27 25 (+ п.1)
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 43 40 (+ п.1)
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 16 15 (+ п.1)
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 21 20 (+ п.1)
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 160 150
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 213 200
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 32 30
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 27 25
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 27 25
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 32 30
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 32 30
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 138 130
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 373 350
10 Видача довідки про належність до громадянства України 27 25
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 27 25
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 245 230
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 383 360
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 61
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 16 15
2 Видача витребуваного документа 64 60
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 85 80
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 9 8
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 64 60
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 213 200
4 Видача довідки про засвідчення документа 32 30
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 43 40
2 Реєстрація шлюбу 149 140
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 197 185
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 160 150
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 197 185
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 53 50
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 197 185
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 298 280
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 75 70
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 107 100
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 85 80
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро  (+ п.21)
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро (+ п.21)
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро (+ п.21)
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 85 80 (+ п.21)
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 53 50 (+ п.21)
- іншим особам 85 80 (+ п.21)
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 55 52 (+ п.21)
- іншим особам 85 80 (+ п.21)
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" (+ п.21)
е) - посвідчення інших довіреностей 53 50 (+ п.21)
є) посвідчення заповітів 43 40 (+ п.21)
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  160 150 (+ п.21)
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  94 євро (+ п.21)
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 213 200 (+ п.21)
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 32 30 (+ п.21)
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 32 30 (+ п.21)
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 53 50 (+ п.21)
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 53 50 (+ п.21)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 11 10 (+ п.21)
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 43 40 (+ п.21)
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 43 40 (+ п.21)
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 43 40 (+ п.21)
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 43 40 (+ п.21)
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше188 євро 
14 Прийняття на зберігання документа 64 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 60 євро за кожен місяць зберігання, що почався 
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро нац.вал. і не більше 188 євро (+ п.21)
16 Вчинення морських протестів 164 160 (+ п.21)
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 27 25 (+ п.21)
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 37 35 (+ п.21)
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 107 100 (+ п.21)
21 Надання послуг технічного характеру (як правило, стягується з кожною нотріальною дієюскладання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо) 5 5
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 64 60
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 266 250
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 138 130
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 43 40


 
Терміни оформлення документів

Звертаємо увагу відвідувачів: 

- усі консульські дії вчинюються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та сплати консульського збору. 

- при вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (ПГУВК)

Терміни оформлення  ПГУВК у разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі регламентуються Постановою КМУ №152 від 07.05.2014 року (підпункт 3 п. 8).

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

Нотаріальні дії вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

Дії з реєстрації актів цивільного стану

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

Прийняття на консульський облік 

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох - семи  робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

Інші консульські дії

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

У звичайному порядку – п’ятнадцять календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та cплати консульського збору, якщо інше не передбаченоміжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – 7 календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 

Витяг із статті 4 Декрету про державне мито «Пільги щодо сплати державного мита»

               Від сплати державного мита (за кордоном – від сплати консульського збору) звільняються:

 • громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними  під  час  реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;
 • громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;
 • громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
 • а) на майно  осіб,  які  загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з  виконанням  обов'язку  громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із  злочинністю,  охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;
 • б) на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
 • в) на жилий  будинок,  пай  у  житлово-будівельному кооперативі, квартиру,  що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо  вони  проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
 • г) на жилі  будинки  в  сільській  місцевості  за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
 • д) на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право,  суми авторського гонорару і винагород   за   відкриття,  винахід, винаходи, корисні  моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
 • е) на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
 • неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта  громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;
 • громадяни, віднесені до категорій 1  і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи;
 • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні  безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди I та II груп;
 • громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
 • громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;
 • громадяни України - за  видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил  близьких  родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;
 • іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;
 • громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших  держав, які  виконують функції почесних консулів України;
 • особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за  кордон
 • всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи,   республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;
 • громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок
 • громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше;
 • Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
     

Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Адреса: Lessing Strasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 89) 55273718 (Канцелярія), (+49 160) 5121642 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 89) 55273755
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

Пн. – Пт., 8:30 – 18:00

Прийом громадян:

Понеділок, середа, п’ятниця: 09:00 – 12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45

Четвер: прийом за попереднім записом (gc_dem@mfa.gov.ua) громадян з особливими потребами (інваліди, вагітні, тяжкохворі), та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Надання інформації з консульських питань:

     Телефон                         Питання

08955273725

 паспортні питання та  консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

 питання громадянства та оформлення постійного  місця проживання за кордоном

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

 

 

 

08955273719

 питання оформлення свідоцтва на повернення в  Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

  


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом, у випадку такої можливості та за попереднім погодженням, громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

 • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
 • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
 • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах: