Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні

, Київ 08:54

Вихід з громадянства України (ВГ)

 Порядок подання документів 

 Документи для оформлення виходу з громадянства України приймаються від осіб, які виїхали на постійне проживання за кордон у встановленому законодавством України порядку (у закордонному паспорті проставлений штамп "Постійне проживання" .  ) та проживають на території консульського округу Генконсульства (перебувають на постійному консульському обліку в Генеральному консульстві України у Франкфурті-на-Майні). Компетенція Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні розповсюджується на федеральні землі: Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар.

Для оформлення виходу з громадянства України кожна повнолітня особа (особа, яка досягла 18 років) має особисто  та у повному комплекті подати до Генконсульства наступні документи:

1. Заяву-анкету про вихід з громадянства України – в 4-х примірниках; (роз'яснення щодо заповнення дивіться нижче у розділі "Примітка");

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон та 4 комплекти копій його 1-ї сторінки, сторінок з відмітками про ПМП та консульський облік в Генконсульстві України у Франкфурті-на-Майні (складених у відповідній порядковості, наприклад: 1,2,3,4/ 1,2,3,4 / 1,2,3,4 / 1,2,3,4);

     - термін дії паспорта має мати перспективу не менше одного року (тобто, на весь час розгляду клопотання);

3. Оригінал свідоцтва про народження (повертається заявнику, копії не потрібні);

4. Документ про набуття громадянства ФРН (Einbürgerungsurkunde або Staatsangehörigkeitsausweis), або гарантію німецьких властей про набуття громадянства ФРН у разі виходу з громадянства України (Einbürgerungszusicherung), засвідчений штампом "Апостиль", та  4 копії  такого документа (з копіями штампу "Апостиль" або відмітки про легалізацію, якщо документ було легалізовано до 2010 року); а також  переклад такого документа на українську мову, засвідчений штампом "Апостиль", та 3 копії перекладу (оригінал перекладу також також залишається у Генконсульстві); при цьому на момент прийому клопотання щодо виходу з громадянства України строк гарантії про набуття громадянства ФРН повинен мати перспективу не менше 1 року (тобто на весь максимальний час розгляду клопотання);

5. Чотири фотокартки розміром 35 x 45 мм (їх слід наклеїти на позначені місця у заявах-анкетах).

У разі виходу з громадянства України дитини (особа до 18 років, яка не перебуває у шлюбі), яка виїхала разом з батьками на ПМП, один з її батьків у заяві про свій вихід з громадянства України одночасно порушує клопотання про вихід з громадянства дитини.

Якщо батьки дитини не виходять з громадянства України або вже вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків (при цьому замість заяви у п.1 подається заява-анкета за формою 22, у 4-х примірниках).

При цьому разом з зазначеними вище документами слід подати:

6. Проїзний документ дитини або паспорт громадянина України для виїзду за кордон (дитини), або паспорт того з батьків, до паспорта якого внесено дані про дитину, та 4 копії відповідних сторінок такого документа (сторінка з даними заявника,  дитини та сторінка з відмітками "Постійне проживання" та "Консульський облік"[у разі наявності такої відмітки щодо дитини]);

7. Свідоцтво про народження дитини та 4 його копії (у разі іноземного походження документа, його слід подавати засвдченим штампом "Апостиль" та разом з перекладом на українську мову також засвідченим штампом "Апостиль";  разом з документом подаються його 4 копії та 4 копії перекладу;;

8.  Для дітей, народжених після 01.03.2001 р., – довідку про реєстрацію дитини громадянином України, видану українським консульством або Державною міграційною службою та 4 копії довідки;

9. Документ про належність дитини до громадянства ФРН (Einbürgerungsurkunde або Staatsangehörigkeitsausweis) або Гарантію німецьких властей про набуття дитиною громадянства Німеччини у разі її виходу з громадянства України (Einbürgerungszusicherung. Якщо дитина набула громадянства ФРН за народженням та не має Einbürgerungszusicherung, слід оформити посвідчення особи дитини (Kinderausweis) або проїзний документ дитини (Kinderreisepass) -  особливості його засвідчення дивіться нижче у розділі FAQ), засвідчений штампом "Апостиль", та  4 копії  такого документа (з копіями штампу "Апостиль" або відмітки про легалізацію, якщо документ було легалізовано до 2010 року); а також  переклад такого документа на українську мову, засвідчений штампом "Апостиль", та 3 копії перекладу (оригінал перекладу також залишається у Генконсульстві);

- Тобто, спочатку слід отримати Einbürgerungszusicherung, потім (якщо у документі немає помилок і він повністю відповідає даним у паспорті для виїзду за кордон) - засвідчити штампом апостиль. Лише після цього слід надіслати документ на переклад уповноваженому перекладачу, а потому - поставити апостиль на перекладі. Зверніть увагу, що апостиль на Einbürgerungszusicherung та перекладі проставляється різними органами. Аналогічний порядок засвідчення та перекладу стосується всіх документів іноземного походження, які подаються у рамках клопотання про вихід з громадянства України. Для здійснення інших консульських дій наявність апостиля на перекладі не вимагається.

10. Нотаріально завірену заяву дитини у віці від 14 до 18 років про її згоду на вихід з громадянства України разом з одним з батьків або за клопотанням одного з батьків (подається дитиною особисто у день подання заяви щодо виходу з громадянства) та її 3 копії (оригінал заяви також залишається у Генконсульстві);

- така заява також може бути засвідчена у консульстві. У такому разі слід забронювати термін для засвідчення заяви перед дією про вихід з громадянства. Присутність дитини віком від 14 до 18 років для засвідчення  заяви у консульстві обов'язкова.

- якщо заява засвідчується в органах нотаріату України, додаткове її засвідчення не вимагається. У випадку засвідчення нотаріальними органами ФРН (або іншої країни) на посвідчувальний підпис нотаріуса слід поставити штамп апостиль. За наявності вже засвідченої заяви присутність дитини при поданні клопотання про вихід з громадянства не вимагається.

11.У разі, якщо прізвище заявника та прізвище дитини відрізняються (у свідоцтві про народження дитини прізвище заявника не відповідає актуальному прізвищу у паспорті) – надати документ, що підтверджує родинний зв’язок (документ/-и, у якому/-их простежується зміна прізвища зявника). У разі іноземного походження документа, його слід подавати засвдченим штампом апостиль та разом з перекладом на українську мову також засвідченим штампом апостиль;  разом з документом подаються його 4 копії та 4 копії перекладу;

12. Завірену банківською установою квитанцію (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Генконсульства та обов’язково прізвища та імені платника/власника рахунку) про сплату консульського збору в сумі 350 євро за оформлення клопотання про вихід з громадянства на рахунок Генконсульства

Банківські реквізити:

IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
BLZ 500 400 00
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

Консульський збір також можна сплатити у Генконсульстві дебетною карткою (докладніше див. у розділі Тарифи)

13. Три конверти з марками на суму 3,95 євро  та Вашою зворотною адресою у якості отримувача, написаною німецькою мовою в правому нижньому куті. 

14. Роздруковане підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

Документи, зазначені у пунктах 1, 2 , 4 - 11, слід розсортувати на 4 окремих комплекти. Приклад сортування наведений у презентації нижче:


            П р и м і т к а :

У пункті 5 заяви-анкети на запитання „Коли та на яких підставах набули громадянствo України” можна відповісти таким чином:

 • а)  “На момент проголошення Незалежності України (24 серпня 1991р.)” - якщо станом на 24.08.91 р. Ви постійно npoжueaлu в Україні;
 • б) “На момент набрання чинності Закону України "Про громадянство України" (13 листопада 1991р.) ” - якщо Ви приїхали в Україну на постійне проживання після 24.08.1991 р., але до 13.11.1991р.;
 •  в) “З дня народження” - якщо
  • - Ви народились після 24.08.1991 р. та Ваші батьки на момент Вашого народження перебували у громадянстві України;
  • - Ви народились після 24.08.1991р. на території України та на момент Вашого народження один з Ваших батьків перебував у громадянстві України, а інший був іноземцем
 •  г) “Через визначення належності до громадянства України” (зазначити рік) та надати довідку відповідного управляння Державної міграційної служби України про дату та підставу набуття громадянства.

Дата та підпис під заявою проставляються у день подачі документів та у присутності консула. 

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
 •  на документах, що видані німецькими органами влади після 29.07.2010 р.,  має бути проставлено штамп "Apostille"
 • документи, що були видані німецькими органами влади до 29.07.2010 р., підлягали консульській легалізації. Такі документи приймаються засвідченими у порядку легалізації (зі штампом консульської установи України щодо засвідчення підпису та повноважень посадової особи німецького офційного органу, який попередньо засвідчив документ). Якщо на Вашому документі, що оформлений до липня 2010 року немає штампу легалізації, то слід оформити повторний документ й засвідчити його штампом апостиль. 
 •  у рамках клопотання про вихід з громадянства України усі документи, видані німецькими органами влади, подаються до консульської установи України з перекладом на українську мову, який також засвідчено штампом апостиль. 

 • переклад має бути виконаний присяжним перекладачем (у ФРН)  або нотаріально засвідчений (в Україні). У випадку виконання перекладу в Україні замість засвідчення штампом апостиль переклад слід засвідчити підписом українського нотаріуса.
  всі оригінали перекладів німецьких документів, виконані  присяжним перекладачем (у ФРН), мають бути завірені штампом апостильякий проставляється в земельному суді (Landsgericht) за місцем складання присяги присяжним перекладачем.
 • Прийом  клопотань із подальшим провадженням справ здійснюється лише за умови подання ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ передбачених законодавством і належним чином оформлених документів.
 • На момент прийому клопотання щодо виходу з громадянства України строк гарантії про набуття громадянства ФРН повинен мати перспективу не менше 1 року.
 • У разі прийняття документів Генконсульством видається довідка для німецьких компетентних органів, що підтверджує початок процедури виходу з громадянства України.
 • У разі негативного вирішення питання чи припинення справи - сплачені кошти не повертаються.
 • під час подання документів для виходу з громадянства України необхідно знати рік та установу, в якій оформлювався дозвіл компетентних органів України на виїзд на постійне місце проживання за кордоном (Управління ГІРФО УМВС України/ Управління ДМС України або дипломатичне представництво / консульська установа України за кордоном).

 Часті запитання / FAQ:

Якщо я виходжу з громадянства разом з неповнолітньою дитиною, для неї потрібно заповнювати окрему заяву?

Дані про дітей (особи до 18 років, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі) мають бути внесені до блоку питань №2 Вашої заяви-анкети. Окрема заява-анкета на дитину оформлюється лише у випадку її самостійного виходу з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Проте, з 14 років дитина має дати згоду на вихід з громадянства за клопотанням одного з батьків.

Скільки коштує вихід з громадянства України для дитини?

Консульський збір за оформлення клопотання про вихід з громадянства України справляється за кожне клопотання, незалежно від віку особи у клопотанні та кількості дітей, з якими заявник виходить з громадянства:

– у разі, якщо дитина віком до 14 років виходить з громадянства України разом з одним з батьків, стягується лише консульський збір за розгляд заяви-анкети. Окремий збір за дитину не справляється;

– у разі, якщо дитина віком від 14 до 18 років виходить з громадянства України разом з одним з батьків або окремо за їхнім клопотанням, стягується консульський збір за розгляд заяви-анкети та збір за нотаріальне засвідчення консулом заяви дитини про згоду на вихід з громадянства .

Наприклад:

доросла особа = 350 євро,

доросла особа + дитина до 14 років = 350 євро,

доросла особа + двоє дітей до 14 років = 350 євро,

доросла особа + дитина від 14 років = 350 + 35 євро (за засвідчення заяви про згоду на вихід з громадянства разом з одним з батьків),

дитина до 14 років = 350 євро,

дитина від 14 років = 350 + 35 євро (за засвідчення заяви про згоду на вихід з громадянства за клопотанням одного з батьків).

Другий з батьків моєї дитини – громадянин Німеччини. Моя дитина теж отримала громадянство ФРН. Чи є у неї громадянство України? 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України» в редакції від 18.01.2001 р., особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України

Якщо дитина народилася до 01.03.2001 р.(до набуття чинності Закону України «Про громадянство України» в редакції від 18.01.2001 р.), при різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження дитини перебував у громадянств України, дитина є громадянином України:

 • 1) якщо вона народилася на території України;
 • 2) якщо вона народилася за межами держави, але батьки або один з них у цей час постійно проживали на території України.

При різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження дитини перебував у громадянстві України, якщо в цей час обоє з батьків постійно проживали за межами України, громадянство дитини, яка народилася за межами України, визначається за письмовою згодою батьків.

Дитина, батько чи мати якої на момент її народження перебували у громадянстві України, а другий був особою без громадянства чи був невідомим, є громадянином України незалежно від місця її народження.

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про громадянство України», одним із принципів громадянства України є принцип єдиного громадянства. Тобто, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Громадянство України припиняється (стаття 17 вищезгаданого Закону) в таких випадках:

 • а) внаслідок виходу з громадянства (ініціюється особою);
 • б) внаслідок втрати громадянства (ініціюється державою);
 • в) на підставі міжнародних договорів.

Моя дитина не має гарантії громадянства ФРН, бо вона набула громадянства Німеччини з моменту народження через батька-німця. Який документ потрібен для виходу з громадянства України замість Einbürgerungszusicherung?

Якщо дитина набула громадянства іншої країни за народженням, то для виходу з громадянства України слід надати документ, який підтверджує наявність у дитини іншого громадянства. У такому випадку слід оформити у компетентних органах ФРН посвідчення особи дитини (Kinderausweis) або проїзний документ дитини (Kinderreisepass),  зробити нотаріально засвідчену копію першої сторінки (де розміщене фото, зазначені особові дані та громадянство), засвідчити підпис нотаріуса штампом апостиль та зробити переклад у  присяжного перекладача, який теж слід засвідчити штампом апостиль. Чотири звичайні  копії засвідченого у такий спосіб документа та перекладу додаються до матеріалів Вашого клопотання.

Переклади документів теж необхідно засвідчувати штампом апостиль?

Так, усі переклади документів, виконані не на території України, мають містити засвідчення підпису перекладача штампом апостиль відповідно до положень Гаазької конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації офіційних документів, обмежуючись проставленням на документі штампу апостиль. Таке засвідчення перекладу дозволяє його використовувати на території інших країн. Якщо переклад було виконано на території України,  підпис перекладача має бути засвідчено нотаріусом.

Що писати у графі 5. "Коли та на яких підставах набули громадянствo України?" Я не знаю, коли я набув українського громадянства.

 Існує чотири найбільш розповсюджених варіанта заповнення зазначеної графи при виході з громадянства України, які охоплюють понад 99% відсотків заявників:

 1. Якщо станом на 24.08.91 р. Ви постійно npoжuвaлu в Україні, в анкеті слід зазначити: “На момент проголошення Незалежності України (24 серпня 1991р.);
 2. Якщо станом на 24 серпня 1991 року Ви ще не проживали на території України, але переїхали на постйне проживання до України до 13 листопада 1991 року, пункт 5 слід заповнити наступним чином: “На момент набрання чинності Закону України "Про громадянство України" (13 листопада 1991р.) ”;
 3.  Вказувати у якості пістави набуття громадянство “З дня народження” , коли
  • - Ви народились після 24.08.1991 р. та Ваші батьки на момент Вашого народження перебували у громадянстві України;
  • - Ви народились після 24.08.1991р. на території України та на момент Вашого народження один з Ваших батьків перебував у громадянстві України, а інший був іноземцем
 4.  г) Якщо Ви приїхали до України після дат, вказаних  у пп. 1 та 2, очевидно, що відносно Вас проводилася процедура визначення належності до громадянства, після чого Вам було оформлено паспорт громадянина України. У такому випадку в п. 5 заяви-анкети слід вказати “Через визначення належності до громадянства України” , зазначити рік та надати довідку підрозділу державної міграційної служби України, що свого часу займався цією процедурою, про факт проведення визначення належності та її результаи, дату й результат.

Просимо звернути увагу, що формулювання "Народився в Україні" - є неприпустимим варіантом заповнення графи 5 заяви-анкети щодо виходу з громадянства України, оскільки ФАКТ НАРОДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ САМ ПО СОБІ НЕ Є ПІДТВЕРДЖЕННЯМ НАЛЕЖНОСТІ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ. 
Просимо врахувати!


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Ярмілко Юрій Анатолійович
Генеральний консул України в Мюнхені
Адреса: Lessing Strasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 89) 55273718 (Канцелярія), (+49 160) 5121642 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 89) 55273755
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

Пн. – Пт., 8:30 – 18:00

Прийом громадян:

Понеділок, середа, п’ятниця: 09:00 – 12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45

 

 

Четвер: проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України, а також усиновлених дітей;

прийом громадян та вхід до Генконсульства - по четвергах - здійснюється виключно за попереднім записом (gc_dem@mfa.gov.ua) та письмовим погодженням з консульською посадовою особою для громадян з особливими потребами (інваліди, вагітні, тяжкохворі).

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів та необхідність невідкладного повернення в Україну, тощо), ведеться і у позаприйомні години.

 

 

Вихідні - субота, неділя.

Надання інформації з консульських питань:

     Телефон                         Питання

08955273725

 паспортні питання та  консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

 питання громадянства та оформлення постійного  місця проживання за кордоном

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

 

 

 

08955273719

 питання оформлення свідоцтва на повернення в  Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

  


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом, у випадку такої можливості та за попереднім погодженням, громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

 • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
 • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
 • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах: