Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні

Київ 20:15

Ведення консульського обліку закордонними дипломатичними установами України

З метою упорядкування та приведення системи ведення консульського обліку закордонними дипломатичними установами України у відповідність до норм чинного законодавства МЗС України затверджено нові Правила ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном ((наказ МЗС України від 17.11.2011 № 337 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1458-11), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.12.2011 за № 1458/20196 (набрав чинності 29.12.2011)).

Консульський облік полягає в реєстрації в ЗДУ громадянина України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, шляхом внесення даних про громадянина України до облікової картки та електронного реєстру громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, що ведеться в ЗДУ за встановленою формою, проставленні в дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспортний документ), проїзний документ дитини відповідної відмітки (штампу).

Консульський облік здійснюється у випадках:

1. постійного проживання громадянина України за кордоном на законних підставах;

2. тимчасового перебування громадянина України за кордоном на законних підставах більше ніж три місяці;

3. зміни місця проживання в межах однієї держави (переїзд з консульського округу однієї ЗДУ до консульського округу іншої) або переїзду з однієї іноземної держави до іншої;

4. зміни меж консульського округу ЗДУ;

5. усиновлення дитини - громадянина України іноземцем або громадянином України, який постійно проживає за кордоном.

Прийняття на консульський облік громадянина України здійснюється в ЗДУ, на території консульського округу якої він постійно проживає або планує тимчасово перебувати на законних підставах більше ніж три місяці.

Прийняття на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком прийняття на облік дітей-громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, на підставі заяви громадянина України або його законного представника, яка подається до ЗДУ особисто або надсилається поштою.


Постійний та тимчасовий облік у Генеральному консульстві України у Франкфурті-на-Майні

Тимчасовий консульський облік:

Тимчасовий консульський облік:

Якщо Ви тимчасово (але не менш ніж три місяці; тобто перспектива дії дозволу на проживання від дня подання документів щодо обліку повинна складати не менше 90 днів) перебуватимете на території консульського округу Генконсульства у Франкфурт-на-Майні (Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар) на навчанні, стажуванні, лікуванні, у відрядженні, працюєте за контрактом, маєте дозвіл проживання у ФРН з інших причин тощо,  Ви маєте право бути прийнятим на відповідний термін на тимчасовий консульський облік в Генеральному консульстві України у Франкфурті-на-Майні.  

Перебування на тимчасовому консульському обліку не є передумовою для надання жодних інших консульських послуг. Тобто, якщо Ви хочете обміняти закордонний паспорт, оформити доручення чи зареєструвати набуття громадянства дитиною тощо, немає потреби попередньо подавати документи на тимчасовий облік.

У Вашому паспорті (або у вигляді окремої пластикової картки) повинна бути віза/дозвіл на проживання (Aufenthaltstitel/Aufenthaltskarte), в якій вказаний термін дозволеного перебування з перспективою понад три місяці від дня прийняття Вас на тимчасовий облік. 

Документи, які належить подавати: 

 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (з копіями 1-ї сторінки та сторінки з візою/дозволом на проживання)
 2. Оригінал та копія Aufenthaltstitel (вклейки у паспорт чи окремої пластикової картки - з обох боків)  з перспективою дії не менше 90 днів з дня звернення до Генконсульства 
 3. Заява 
  • у заяві наведений орієнтовний перелік документів, що мають до неї додаватися. Проте вичерпний перелік та роз'яснення розміщені лише на цій сторінці!
 4. Облікова картка  
  • (прохання уважно заповнювати облікову картку. Невірно/неповно заповнена картка призведе до необхідності її переоформлення. З огляду на те, що для цієї консульської дії відводиться не більше 15 хвилин під час прийому, ви маєте ретельно та охайно підготувати документи вдома. Адже для переписування заяви/картки часу під час прийому не вистачить).  
 5. Довідка про місце проживання (не старіше одного місяця), отримана від місцевої влади ФРН (Hauptwohnsitz in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland);
  • Melde- або Aufenthaltsbescheinigung  – оригінал (повертається заявнику) та 1 копія; Aufenthaltstitel не є заміною цього документа;
  • Anmeldebestätigung чи Anmeldung - інші документи, які не відповідають вимогам. Замість них слід оформити Meldebescheinigung або Aufenthaltsbescheinigung 
 6. Копія свідоцтва про народження;
 7. Фотокартка розміром 3,5х4,5 см (наклеєна у відповідному місці на облікову картку п.4);
 8. Видруковане (або збережене на смартфоні) підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

При прийнятті на тимчасовий консульський облік дитини віком до 16 років заява про прийняття такої дитини на облік та облікова картка на неї заповнюються та підписуються одним з батьків (законним представником).

У  разі  звернення  поштою необхіднообов'язково врахувати таке:

 • додати маркований конверт для повернення паспорта з внесеною відміткою рекомендованим листом (per Einschreiben)
 • залишити оригінал картки Aufenthaltstitel та свідоцтва про народження у себе. Надіслати слід лише їхні копії
 • запис на прийом у такому випадку, звичайно, не потрібен

Опрацювання надісланих поштою документів відбувається у строк від 10 до 14 днів.

Надіслані поштою документи мають бути підготовлені у повній відповідності до роз'яснень вище. У іншому разі їх буде повернуто у зазначений термін без розгляду. 

За прийняття на тимчасовий консульський облік консульський збір не стягується.

Тимчасовий консульський облік не звільняє від вимоги надання заяви від другого з батьків при перетині кордону дитиною до 16 років у супроводі лише одного з батьків!


Пов'язані темиПостійний консульський облік:

Ha постійний консульський облік у Генеральному консульстві України у Франкфурті-на-Майні (далі –ГКУ) може бути прийнято громадян, які у встановленому порядку оформили дозвіл на виїзд/залишення на постійне проживання за кордоном (ПМП), про що свідчить штамп компетентних органів України у закордонному паспорті України – „постійне проживання”, мають дозвіл на проживання компетентних органів ФРН  (Aufenthaltstitel) з перспективою дії не менше 90 днів і мешкають у межах консульського округу ГКУземлі Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар .

У разі відсутності дозволу на ПМП його можна оформити в Україні  (опрацювання протягом 90 днів) за місцем останньої реєстрації або через ГКУ (опрацювання 2-4 місяці), надавши відповідні документи: див. Залишення на постійне місце проживання за кордоном

Документи для постановки на постійний консульський облік:

 1. Закордонний паспорт зі штампом «постійне проживання», а також копії першої сторінки та сторінки з візою/дозволом на проживання);
 2. Оригінал та копія Aufenthaltstitel (вклейки у паспорт чи окремої пластикової картки - з обох боків)  з перспективою дії не менше 90 днів з дня звернення до Генконсульства
 3. Заява 
  • (у заяві наведений орієнтовний перелік документів, що мають до неї додаватися. Проте вичерпний перелік та роз'яснення розміщені лише на цій сторінці!)
 4. Облікова картка з наклеєною фотокарткою (35 х 45 мм);
  • прохання уважно заповнювати облікову картку. Невірно/неповно заповнена картка призведе до необхідності її переоформлення. З огляду на те, що для цієї консульської дії відводиться не більше 15 хвилин під час прийому, ви маєте ретельно та охайно підготувати документи вдома. Адже для переписування заяви/картки часу під час прийому не вистачить  
 5. Актуальна довідка про місце проживання  з основним місцем проживання на території консульського округу Генконсульства (не старіше одного місяця),
  • (Melde- або Aufenthaltsbescheinigung ) – оригінал (повертається заявнику) та 1 копія; Aufenthaltstitel не є заміною цього документа;
  • Anmeldebestätigung чи Anmeldung - інші документи, які не відповідають вимогам. Замість них слід оформити Meldebescheinigung або Aufenthaltsbescheinigung 
  отримана від органів місцевої влади (Aufenthaltsbescheinigung або Meldebescheinigung ) та 1 її копія; Aufenthaltstitel не є заміною цього документа;
 6. Консульський збір – 18€ (при подачі документів особисто і терміновому оформленні в той же день – 36€);
  • консульський збір сплачується на місці дебетовою карткою
 7. Маркований для надсилання рекомендованим відправленням (per Einschreiben) конверт (якщо документи надсилаються поштою) з Вашою адресою у нижньому правому куті;
 8. У разі звернення про прийняття на постійний консульський облік законним представником, окрім зазначених документів, подаються оригінал та копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника (оригінал зазначених документів повертається заявнику).
 9. Роздруковане підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

При прийнятті на постійний консульський облік дитини віком до 16 років заява про прийняття такої дитини на облік та облікова картка на неї заповнюються одним з батьків (законним представником). Діти віком до 16 років приймаються на облік безкоштовно. Консульський збір за прийняття на консульський облік у такому випадку буде стягнуто за нетерміновим тарифом при оформленні наступного паспортного документа, після досягнення 16-річного віку.


У  разі  звернення  поштою необхіднообов'язково врахувати таке:

 • додати маркований конверт для повернення паспорта з внесеною відміткою рекомендованим листом (per Einschreiben)
 • залишити оригінал картки Aufenthaltstitel та свідоцтва про народження у себе. Надіслати слід лише їхні копії
 • додати квитанцію (видрукувану на бланку банкомата) про сплату консульського збору за звичайним тарифом на реквізити Генконсульства (будьте уважні, оскільки кожна дипломатична установа України у Німеччині має різні номери рахунків!)
 • запис на прийом у такому випадку, звичайно, не потрібен
 • опрацювання надісланих поштою документів відбувається у строк від 10 до 14 днів
 • надіслані поштою документи мають бути підготовлені у повній відповідності до роз'яснень вище. У іншому разі їх буде повернуто у зазначений термін без розгляду. 

Також на консульський облік можуть бути прийняті особи, які свого часу порушили через ГКУ клопотання про ПМП, та вже знялися  з реєстрації на території України і отримали у органах ДМС відмітку у внутрішньому паспорті "Оформлено виїзд на постійне проживання" або інший документ про завершення формальностей, зазначений у повідомленні Генконсульства. Відмітка Генконсульства „постійне проживання” вноситься до закордонних паспортів таких осіб безпосередньо перед прийняттям на облік 

У такому разі замість закордонного паспорта зі штампом "Постійне проживання" (п.1) до зазначених вище документів слід додати:

 • повідомлення, яким ГКУ повідомило Вас про задоволення клопотання і прийняття рішення;
 • підтверджуючий документ/штамп відповідно до пп. 26-27 Правил реєстрації місця проживання про зняття зазначених у рішенні Генконсульства осіб з реєстрації в Україні (видається/проставляється органом сільської, селищної або міської ради);
 • а) якщо клопотання про ПМП порушувалося після 2018 року: документи про завершення формальностей у справі ПМП щодо осіб, зазначених у рішенні Генконсульства (довідка про зняття з реєстрації місця проживання або національний паспорт з відміткою про зняття з реєстрації; докладніше про документи, які підтверджують виконання формальностей у справі - у повідомленні Генконсульства, з яким Ви отримали рішення);
 • б) якщо клопотання про ПМП порушувалося до 2018 року (або у 2018 році і рішення має номер менше 35-18): внутрішні паспорти зазначених у рішенні осіб, до яких територіальним органом Державної міграційної служби (тобто обласним управлінням ДМС) було внесено штамп "Оформлено виїзд на постійне проживання" (такий штамп вноситься на підставі супровідного листа та копії рішення Генконсульства про задоволення клопотання про ПМП).
Зміна адреси проживання, прізвища, імені, дати або місця народження і т. ін.:

У разі зміни вищезгаданих даних, заявлених Вами свого часу у реєстраційній анкеті консульського обліку, Вам слід своєчасно повідомити про це ГКУ, надіславши заяву про зміну облікових даних (безкоштовно; ) та копії документів, які підтверджують такі зміни. Заповнену заяву та копії документів можна надіслати як звичайною, так і електронною поштою на gc_def@mfa.gov.ua . При цьому зміни до закордонного паспорта не вносяться, тому його надсилати не потрібно.
 
У разі переїзду до іншого консульського округу в межах ФРН, переїзду до іншої країни або повернення на постійне проживання в Україну Вам потрібно знятися з консульського обліку (безкоштовно). Також зняття з консульського обліку відбувається (автоматично), якщо Вас приймають на консульський облік в іншій установі.


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:
 

З понеділка по четвер: 08.45-18.00

п'ятниця: 08.45-16.45

Обідня перерва: 13.00-14.00

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Надання інформації з консульських питань по телефону:

 

Телефон                                   питання

 040229498-10                          Канцелярія

 

040229498-11                          паспортні питання, консульський облік,

                                                  оформлення постійного місця проживання  

                                                  у ФРН

                                                  пн, ср, чт., пт. – 3 14.00 до 15.00,

                                                  вівт – з 10.00 до 11.00

 

 040229498-21                         питання виходу з громадянства, нотаріату

                                                  оформлення віз для в’їзду в Україну

                                                  пн., ср., чт, пт – з 15.00 до 16.00

                                                  вівт – з 11.00 до 12.00

 

 

 040229498-32                         питання нотаріату, свідоцтв на повернення

                                                  в Україну, поховання громадян України

                                                  вівт, четв. – з 09.00 до 10.00

 

 

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися із консульським співробітником телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Гамбурзі: gc_deg@mfa.gov.ua.

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

Важливо!!!

При написанні електронних звернень (листів) просимо зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні звернення не опрацьовуються).

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

У разі сплати консульського збору шляхом передоплати на рахунок Генконсульства (реквізити див.нижче), до комплекту документів подається завірена банківською установою квитанція (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Генконсульства та обов’язково прізвища та імені платника/власника рахунку) про сплату консульського збору на рахунок Генконсульства.

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою. 

Готівка та кредитні картки до сплати не приймаються.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Ярмілко Юрій Анатолійович
Генеральний консул України в Мюнхені
Адреса: Lessingstrasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49) 89 55 27 37 18 (Канцелярія), (+49) 89 55 27 37 24 (в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49) 89 55 27 37 55
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян (виключно за попереднім записом https://goo.gl/qPm77N ): 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя.

Надання консультацій з консульських питань по телефону:

     Телефон                         Питання

08955273716

питання нотаріату та візреєстрація актів цивільного стану

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

питання громадянстваоформлення постійного місця проживання за кордоном 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273719

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273724

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273725

паспортні питання та включення до Державного реєстру виборців

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

 

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

   


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом за попереднім погодженням громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

 • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
 • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
 • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse* На місці / POS-Terminal**
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 *лише у разі неможливості сплати збору на місці дебетовою карткою

**приймаються тільки дебетові картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах: