Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні

Київ 20:11

Засвідчення документів

Засвідчення документів

Іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

1. За умови їх засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р.

Відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція), дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації;

2. Без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори.

Інформація щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін, міститься у листі Міністерства юстиції України від 11.05.2010 №26-26/291.

3. За умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів.

 

Увага!   Апостиль на офіційних українських документах проставляється  уповноваженими установами лише на території України.


Засвідчення документів перед подачею до Генконсульства

З 22 липня 2010 року у відносинах між Україною та Федеративною Республікою Німеччина застосовуються  положення Гаазької Конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації офіційних документів, обмежуючись проставленням на документі штампу апостиль.

Апостúль (з фр. apostille) — спеціальний штамп апостиляції, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток. Підтвердження підписів і печаток на офіційних документах апостилем робить ці документи чинними в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.
Тобто, щоб документ мав юридичну силу поза територією країни походження достатньо звернутися до відповідного державного органу країни походження документа для проставлення штампу апостиль на документі (апостилювання), подальше засвідчення документа не потрібне. 
Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні, як і інші дипломатичні та консульські установи України, не уповноважене для проставлення штампу апостиль (незалежно від країни походження документа).  
 
Звертаємо увагу, що документи, видані дипломатичними або консульськими агентами (посольствами та консульствами), відповідно до положень ст. 1 Конвенції не підлягають засвідченню штампом апостиль!
 
Увага!
 • Візові та квазівізові документи (Aufenthaltstitel, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Fiktionsbescheinigung, Duldung тощо) перед подачею до Генконсульства  апостилем не засвідчуються та не перекладаються!
 • Також немає потреби  засвічувати апостилем та перекладати довідки з місця проживання у ФРН (якщо інше не зазначено безпосередньо у переліку документів): Meldebescheinigung, Aufenthaltsbescheinigung, Anmeldebestätigung, erweiterte Meldebescheinigung тощо. 

 


 
Проставлення апостиля на документах ФРН

Найчастіше виникає необхідність засвідчення документів цивільного стану (свідоцтв про народження, одруження, смерть, довідок про переміну імені, інших документів РАЦС тощо) та нотаріальних і судових документів. На території консульського округу Генконсульства існують наступні органи ФРН, уповноважені для проставлення апостиля:

 

Гессен

- документи органів РАЦС - Regierungspräsidien KasselGießenDarmstadt
- судові/нотаріальні документи, переклади уповноважени перекладачів  - суди другої інстанції (Landgericht) відповідних судових округів

 

Рейнланд-Пфальц

- документи органів РАЦС - документи органів РАЦС - Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Kaiserslautern
- судові/нотаріальні документи, переклади уповноважени перекладачів  - суди другої інстанції (Landgericht) відповідних судових округів

 

Саар

- документи органів РАЦС - Міністерство внутрішніх справ та спорту (Ministerium für Inneres und Sport) Ref. B4
- судові/нотаріальні документи, переклади уповноважени перекладачів - суд другої інстанції Саарбрюкен (Landgericht Saarbrücken)

Додаткова інформація щодо засвідчення документів федерального характеру апостилем: https://www.bva.bund.de/DE/Services/Unternehmen-Verbaende/Compliance-Recht/Apostillen-Beglaubigungen/_documents/Info_Apostille_Kachel.html

Просимо звернути увагу на наступні важливі моменти, пов’язані з засвідченням документів:

 • вищезгадані офіційні органи засвідчують лише документи ФРН, видані органами їхнього адміністративного чи судового округу;
 • документи, видані органами інших федеральних земель,  засвідчуються уповноваженими офіційними органами цих земель;
 • документи, видані в інших країнах, як правило, засвідчються територіальними уповноваженими органами цих країн;
 • документи, видані в Україні, засвідчуються уповноваженими територіальними органами України (див. докладну інформацію);
 • на документи, видані посольствами та консульствами, апостиль не проставляється (ч. 2 ст. 1 Конвенції).

Докладна інформація щодо уповноважених для проставлення апостиля органів усіх країн-учасників Гаазької конвенції 1961 року про заміну легалізації апостилем розміщений на веб-сторінці Гаазької конференції: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41


Проставлення апостиля на документах України

Порядок проставлення апостиля в Україні

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” від 18.01.2003 р. № 61 апостиль проставляється:

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

Міністерством юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

До таких документів відносяться: свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

Державною реєстраційною службою - на документах, що видаються цією Службою та структурними підрозділами  територіальних  органів Міністерства  юстиції,  що  забезпечують  реалізацію  повноважень Державної  реєстраційної служби (свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, витяги з реєстру та ін.);

 

Міністерством закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

Процедура проставлення апостиля на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється Правилами, затвердженими Наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 року №237/803/151/5.

Апостиль не проставляється:

 • на документах, виданих закордонними дипломатичними установами України;
 • на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Порядок подання документів у Міністерстві закордонних справ України

Відділ апостилю, легалізації та витребування документів Департаменту консульської служби МЗС України приймає для проставлення апостиля такі документи:

 • довідки, видані архівними установами України;
 • довідки про стан здоров'я;
 • довідки, видані органами МВС України;
 • інші офіційні документи.

Для проставлення апостиля необхідно подати:

 • паспорт заявника;
 • оригінал документа, який підлягає засвідченню апостилем;
 • документ банківської установи про оплату послуг за проставлення апостиля або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати (за умови пред'явлення його оригіналу).

ЗВЕРІТЬ УВАГУ:
З кінця 2015 року в Україні введено електронний апостиль, що значно спрощує процедуру засвідчення документів для їхнього міжнародного вжитку.
Електронний реєстр апостилів: http://apostille.minjust.gov.ua

Терміни вчинення та консульський збір

Термін розгляду документів для проставлення апостиля – до 5 робочих днів. У разі подання документів їхнім власником, апостиль, в разі наявності в Департаменті достатньої інформації, просталяється в той же день.

Термін розгляду документів може бути продовжено до 20 робочих днів у разі необхідності отримання додаткової інформації для вирішення питання проставлення апостиля, про що співробітник відділу повідомить заявника під час прийому документів.

Згідно з Наказом МЗС "Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля" N253 від 22.12.2003 року, зареєстрованого Міністерством юстиції України за N1211/8532 від 24.12.2003 року, плата за проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, становить, для:

 • громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51,00 гривня);
 • юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85,00 гривень).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, віднесені до 1-ої і 2-ої категорій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Графік прийому і оформлення документів для проставлення апостиля в МЗС України

Прийом і оформлення документів для проставлення апостиля проводиться відділом апостилю, легалізації та витребування документів Департаменту консульської служби щоденно (крім вихідних і святкових днів) з 09:00 до 12:00, видача засвідчених документів - з 16:00 до 17:00, (в п’ятницю – з 16:00 до 16:30).

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська 2. Приміщення Дипломатичної академії України (під’їзд № 2).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 238-16-69 або електронною адресою: cons_vld@mfa.gov.ua.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок проставлення апостиля

1. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 61 „Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” 

3. Наказ МЗС України, Мінюсту України, Міносвіти і науки України „Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав” від 05.12.2003 року № 237/803/151/5

4. Наказ МЗС України „Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля”, зареєстрований в Мін’юсті України 24.12.2003 р. № 1211/8532

22 грудня 2003 року для України набула чинності Гаазька Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.)

Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав-учасниць Конвенції, мають засвідчуватися спеціальним штампом „Apostille” (далі – апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій був складений документ.

Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).

Відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру, або звільняють сам документ від легалізації.

У зв’язку із набуттям чинності для України Гаазької конвенції зміни у порядку засвідчення документів сталися у відносинах лише із тими державами, які є членами цієї Конвенції і з якими до цього часу застосовувалась консульська легалізація. 

Конвенція не поширюється:

на документи, складені дипломатичними або консульськими установами;

на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Інформацію стосовно держав, які є членами Конвенції, можна отримати на офіційному сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права www.hcch.net.

Перелік держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.)

(станом на 06.02.2014 року)

 

1. Австралія

52. Македонія

2. Австрія

53. Малаві

3. Азербайджан

54. Мальта

4. Албанія

55. Маршалові острови

5. Андорра

56. Мексика

6. Антигуа і Барбуда

57. Молдова

7. Аргентина

58. Монако

8. Багами

59. Монголія

9. Барбадос

60. Намібія

10. Бахрейн

61. Нідерланди

11. Беліз

62. Нікарагуа

12. Бельгія

63. Німеччина

13. Білорусь

64. Ніує

14. Болгарія

65. Нова Зеландія

15. Боснія та Герцеговина

66. Норвегія

16. Ботсвана

67. Оман

17. Бруней

68. Острови Кука

18. Вануату

69. Панама

19. Венесуела

70. Перу

20. Вірменія

71. Південно-Африканська Республіка

21. Гондурас

72. Польща

22. Гренада

73. Португалія

23. Греція

74. Російська Федерація

24. Грузія

75. Румунія

25. Данія

76. Самоа

26. Домініка (Співдружність Домініки)

77. Сан-Марино

27. Домініканська Республіка

78. Сан-Томе і Прінсіпі

28. Еквадор

79. Свазіленд

29. Ель Сальвадор

80. Сейшели

30. Естонія

81. Сент-Вінсент і Гренадіни

31. Ізраїль

82. Сент-Кіттс і Невіс

32. Індія

83. Сент-Лусія

33. Ірландія

84. Сербія

34. Ісландія

85. Словацька Республіка

35. Іспанія

86. Словенія

36. Італія

87. Сполучене Королівство 
Великобританії та Північної Ірландії

37. Казахстан

88. Сполучені Штати Америки

38. Киргизька Республіка

89. Сурінам

39. Китай, Гонконг

90. Тонга

40. Китай, Макао

91. Тринідад і Тобаго

41. Кіпр

92. Туреччина

42. Кабо-Верде

93. Угорщина

43. Колумбія

94. Узбекистан

44. Корея (Республіка Корея)

95. Україна

45. Латвія

96. Уругвай

46. Лесото

97.  Фіджі

47. Литва

98. Фінляндія

48. Ліберія

99. Франція

49. Ліхтенштейн

100. Хорватія

50. Люксембург

101. Чеська Республіка

51. Маврикій

102. Чорногорія

 

103. Швейцарія

 

104. Швеція

 

105. Японія

 

 Корисні посилання:

1. Перелік усіх компетентних у питанні проставлення апостиля органів ФРН на сайті Гаазької конференції

2. Інформація МЗС ФРН щодо засвідчення офіційних документів ФРН

3. Інформація Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту щодо проставлення апостиля

На Документи нижченаведених країн не вимагають засвідчення у порядку проставлення консульської легалізації або апостиля. Проте такі документи обов'язково подаються з перекладом на українську мову:

 • Болгарія (*) Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах ( 100_056 ) 2004 року;

 • Грузія: (*) Договір між Україною і Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах ( 268_542 ) 1995 року;  (від засвідчення звільняються лише документи податкових органів)

 • Естонія: Договір між Україною і Естонською Республікою про  правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах ( 233_659 ) 1995 року;

 • Латвія: Договір між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах ( 428_627 ) 1995 року;

 • Литва: Договір між Україною і Литовською Республікою про  правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах ( 440_002 ) 1993 року;

 • Македонія: (**) Договір між Україною  та  Республікою  Македонія  про правову допомогу в цивільних справах ( 807_010 ) 2000 року; (від засвідчення звільняються лише документи податкових органів)

 • Молдова: Договір  між  Україною  і  Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах ( 498_604 ) 1993 року;

 • Польща:  Договір  між  Україною  і  Республікою  Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах ( 616_174 ) 1993 року;

 • Румунія: Договір  між  Україною  і Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах ( 642_029 ) 2002 року;

 • Узбекистан: Договір між Україною і Республікою Узбекистан про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах ( 860_013 ) 1998 року;

 • Чехія: Договір між Україною і Чеською  Республікою  про  правову допомогу і правові відносини у цивільних справах ( 203_018 ) 2001 року;

 • Сербія: Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік  і Федеративною Народною Республікою Югославія про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах ( 891_001 ) 1962 року (у відносинах із Сербією);

 • СНД (Азербайджан, ***Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, РФ, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан): (*) Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах ( 997_009 ) 1993 року.

  (*) у  відносинах  з  Грузією  документи  податкових  органів
  можуть бути звільнені  від  легалізації  на  підставі  міжнародних
  договорів України, укладених у податковій сфері.
   (**) у відносинах з Македонією документи  податкових  органів
  можуть  бути  звільнені  від  легалізації  на підставі міжнародних
  договорів України, укладених у податковій сфері.
  (***) У відносинах з Білоруссю від додаткового засвідчення звільняються документи, якими обмінюються офіційні органи країн в рамках надання правової допомоги. Проте фізіичні та юридичні особи мають подавати документи засвідчені апостилем.


Інше:


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:
 

З понеділка по четвер: 08.45-18.00

п'ятниця: 08.45-16.45

Обідня перерва: 13.00-14.00

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Надання інформації з консульських питань по телефону:

 

Телефон                                   питання

 040229498-10                          Канцелярія

 

040229498-11                          паспортні питання, консульський облік,

                                                  оформлення постійного місця проживання  

                                                  у ФРН

                                                  пн, ср, чт., пт. – 3 14.00 до 15.00,

                                                  вівт – з 10.00 до 11.00

 

 040229498-21                         питання виходу з громадянства, нотаріату

                                                  оформлення віз для в’їзду в Україну

                                                  пн., ср., чт, пт – з 15.00 до 16.00

                                                  вівт – з 11.00 до 12.00

 

 

 040229498-32                         питання нотаріату, свідоцтв на повернення

                                                  в Україну, поховання громадян України

                                                  вівт, четв. – з 09.00 до 10.00

 

 

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися із консульським співробітником телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Гамбурзі: gc_deg@mfa.gov.ua.

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

Важливо!!!

При написанні електронних звернень (листів) просимо зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні звернення не опрацьовуються).

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

У разі сплати консульського збору шляхом передоплати на рахунок Генконсульства (реквізити див.нижче), до комплекту документів подається завірена банківською установою квитанція (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Генконсульства та обов’язково прізвища та імені платника/власника рахунку) про сплату консульського збору на рахунок Генконсульства.

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою. 

Готівка та кредитні картки до сплати не приймаються.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Ярмілко Юрій Анатолійович
Генеральний консул України в Мюнхені
Адреса: Lessingstrasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49) 89 55 27 37 18 (Канцелярія), (+49) 89 55 27 37 24 (в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49) 89 55 27 37 55
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян (виключно за попереднім записом https://goo.gl/qPm77N ): 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя.

Надання консультацій з консульських питань по телефону:

     Телефон                         Питання

08955273716

питання нотаріату та візреєстрація актів цивільного стану

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

питання громадянстваоформлення постійного місця проживання за кордоном 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273719

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273724

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273725

паспортні питання та включення до Державного реєстру виборців

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

 

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

   


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом за попереднім погодженням громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

 • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
 • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
 • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse* На місці / POS-Terminal**
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 *лише у разі неможливості сплати збору на місці дебетовою карткою

**приймаються тільки дебетові картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:
    


Перелік консульських дій