Портал в режимі тестування та наповнення
Оформлення та обмін закордонного паспорта
Опубліковано 23 січня 2020 року о 02:37
У цьому розділі наведена інформація щодо оформлення закордонного паспорта особам, які його до цього  не мали (діти, особи, які щойно набули громадянства України, тощо). Якщо у Вас вже є закордонний паспорт, але його необхідно замінити (наприклад, внаслідок закінчення терміну дії або зміни прізвища), дивіться блок "Обмін паспорта".

1. Особам, які досягли 16-ти річного віку, паспорт оформлюється на 10 років на підставі особистої заяви-анкети.

Зверніть увагу, що до досягнення 16-річного віку (навіть за кілька днів) може бути прийнято заяву лише на оформлення паспорта терміном дії на 4 роки (відповідно до вимог, наведених у п. 2).

2. Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформлюється на 4 роки (у тому числі особам, які досягли, наприклад 14- чи 15-річного віку) на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі - на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає особа) та заяви-згоди другого з батьків. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства. Більше про згоду від другого з батьків дивіться у блоці "Особливості оформлення паспорта дітям".


Для оформлення паспорта до Генконсульства подається наступний 

Перелік документів :

1) заява-анкета для внесення даних до Єдиного державного демографічного реєстру (формується в електронній формі консульською посадовою особою під час консульського прийому на підставі наданих заявником документів, видруковується і перевіряється заявником та консулом);

2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну, ст.5 Закону України „Про громадянство України”), та копії його першої сторінки й сторінки з даними консульського обліку (якщо така відмітка є);

3) свідоцтво про народження та його копію (свідоцтво про народження подається:

а) якщо паспорт оформлюється для дитини, що не досягла 16-річного віку;
б)  при оформленні паспорта вперше у  зв'язку з досягненням дитиною 16-річного віку);

  Увага! На всіх документах, що видані іноземними органами влади (для німецьких документів - після 29.07.2010 р.), має бути проставлено штамп „APOSTILLE“ (в Regierungspräsidium, Bezirksregierung, Landgericht). Апостиль проставляється на свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну прізвища/імені, рішення суду, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть тощо. Докладнішу інформацію дивіться на сторінці "Засвідчення документів". Після проставлення штампу „APOSTILLE“,  необхідно здійснити переклад документів, виданих компетентними органами іноземної держави, у присяжного перекладача на українську мову.

 

4) документ (Aufenthaltstitel в паспорті або у вигляді окремого документа), що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном, та його копію (термін та мета перебування за кордоном не мають значення; документ не апостилюється та не перекладається);

5) фотокартки подаються лише у наступних випадках:
- у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку,
- у разі оформлення паспорта особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу (засвідченою апостилем та перекладеною українською мовою).
У вищевказаних випадках подаються дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів. Прохання обов’язково ознайомитися з вимогами до фотокарток, що подаються для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (уніфіковано з нормами ICAO Doc 9303).

В усіх інших випадках фото заявника робиться на місці та у дигітальному вигляді вноситься до системи (фото не видруковується). Додатковий збір за фото не стягується.

6) Дебетова банківська картка для сплати консульського збору;
Сплачуйте консульський збір на місці звичайною дебетовою карткою (EC-Karte). Кредитні картки та готівка до сплати не приймаються

7) один маркований на суму 0,80€ конверт стандартного розміру (Din Lang - 22 cm x 11 cm) з написаною Вашою зворотною адресою у якості отримувача у нижньому правому куті конверта (для надсилання повідомлення про готовність нового паспорта до видачі);

8) видруковане (або збережене на смартфоні) підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

При цьому просимо взяти до уваги, що з 01.10.2016 року при оформленні/обміні паспорта громадянина України для виїзду за кордон обов'язково подаються відцифровані відбитки пальців рук. Відмова від внесення біометричної інформації до електронного носія законом більше не передбачена.

Особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, закордонний паспорт оформлюються на підставі заяви-анкети від одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає дитина) та заяви-згоди від іншого. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства. Більше про згоду від другого з батьків дивіться у розкривному блоці "Особливості оформлення паспорта дітям".

Документ про реєстрацію акта цивільного стану, виданий компетентним органом іноземної держави, подається легалізованим (апостильованим), якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України, та разом з перекладом на українську мову.

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

 • - зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), наприклад, переміни громадянином України, який постійно проживає за кордоном, імені. Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном, - лише у тому випадку, коли до внутрішнього паспорта вже внесено такі зміни;
 • - закінчення строку дії паспорта (документи подаються не раніше, ніж за 6 місяців до закінчення дії наявного паспорта);
 • - відсутності вільних сторінок у паспорті;
 • - непридатності паспорта для подальшого використання;
 • - виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта.


Перелік документів:

1) документи та копії, передбачені для оформлення паспорта (дивіться розкривний блок Оформлення закордонного паспорта), а також:

2) паспорт, що підлягає обміну (за винятком випадку його втрати/викрадення), та копію його першої сторінки й сторінки з даними консульського обліку (якщо така відмітка є) ;

3) документи та їхні копії, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (якщо паспорт обмінюється не у зв'язку з закінченням терміну дії або вільних сторінок).

Наприклад, у разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає/перебуває за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт вже зі зміненим прізвищем. Якщо документ, на підставі якого було змінено прізвище у національному паспорті, видавався за кордоном (наприклад, видані в Німеччині: Heiratsurkunde, Auszug aus dem Heiratseintrag, Namensänderung тощо), слід надати оригінал засвідченого апостилем документа та його копію.  

У разі зміни прізвища особи, що постійно проживає за кордоном, подається засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує зміну прізвища (HeiratsurkundeAuszug aus dem HeiratseintragNamensänderung тощо).

       4) видруковане або збережене на смартфоні підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

Після оформлення особі паспорта для виїзду за кордон її попередній паспорт для виїзду за кордон вилучається та анулюється шляхом пробиття не менш як одного отвору в машинозчитуваній зоні. Разом з тим, якщо в паспорті проставлені одна чи декілька дійсних віз, за заявою особи її анульований паспорт для виїзду за кордон може не вилучатися (п. 92 Постанови), зокрема - щоб полегшити формальності з перенесення візових документів до нового паспорта або продовження дозволу на проживання. 

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій). Звертаємо увагу, що паспорти, які підлягають обміну у зв’язку зі зміною прізвища, імені або по батькові особи згідно з п. 89 Постанови вважаються недійсними та підлягають вилученню і знищенню.


У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС (здійснення оформлення, видачі та обміну паспорта у Департаменті консульської служби МЗС України не передбачено). 

Дітям до 16-років, паспорт оформляється на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає дитина) або інших законних представників, а також документів, зазначених у блоці Оформлення закордонного паспорта

Інший з батьків подає 

 • окрему заяву про оформлення паспорта дитині та
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон і його копію. 
У разі відсутності другого з батьків така заява подається нотаріально засвідченою. Заява може бути посвідчена нотаріусом в Україні чи будь-яким нотаріусом на території ФРН. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом «Apostille». 

Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства (необхідно надати підтверджувальні документи та їхні копії).
У разі неможливості присутності у Генконсульстві другого з батьків дитини, а також відсутності нотаріально засвідченої згоди від другого з батьків разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта, подається оригінал та копія одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків та його копію;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків та його копію;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім та його копію;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним та його копію;

5) у випадку, якщо батьки не перебувають у шлюбі, - документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з тим з батьків, який подає заяву-анкету, та його копію;

- таким документом є довідка муніципальної влади (Bürgeramt, Einwohnermeldeamt тощо) про зареєстроване місце проживання, яка як правило, називається Meldebescheinigung, erweiterte Meldebescheinigung або Aufenthaltsbescheinigung. Цю довідку не потрібно засвідчувати апостилем та перекладати. 

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України та його копію.

У разі якщо мати або батько після народження дитини змінили прізвище, додатково подаються (в оригіналі та копії) документи, що підтверджують цей факт (свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо).

Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено!
Кожній дитині-громадянину України оформлюється окремий паспорт.


Присутність дитини у Генконсульстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається лише з 12-річного віку. Для оформлення/обміну закордонного паспорта дітям до 12 років замість особистої присутності  рекомендується надавати одну кольорову фотокартку дитини розміром 10 х 15 см (дивіться вимоги до фотокарток)

За умови відсутності у дитини статусу постійно проживаючої за кордоном (ПМП), починаючи з 14-річного віку, обов’язковим є надання документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України («внутрішній паспорт»), проїзний документ дитини тощо) виданий на її ім’я.

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та закордонну консульську установу (ЗДУ).

Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до закордонної дипломатичної установи з метою оформлення нового паспорта для виїзду за кордон незалежно від терміну її перебування за кордоном.

Рішення про оформлення паспорта замість втраченого або викраденого паспорта приймається за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України.

Перелік документів

 1. Документи, передбачені для його оформлення (дивіться блок Обмін закордонного паспорта), а також:
 2. Заяву про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі);
 3. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами Німеччини (або іншої держави, в якій втрачено або викрадено паспорт), що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення, та його копію
 4. Запис на прийом у такому випадку необов'язковий.
У Німеччині зазначені у пункті 3 документи видаються поліцією (Polizei):
у разі викрадення паспорта слід оформити у поліції відповідну заяву - Diebstahlanzeige;
якщо паспорт загублено слід оформити заяву про втрату - Verlustanzeige.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта перебуваючи за кордоном, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для списання та знищення найближчій закордонній дипломатичній установі України.

У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, або викрадення у неї паспорта під час перебування в Україні оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або підрозділом ДМС.

При звичайному оформленні закордонного паспорта його доставлення до Генконсульства відбувається командирською поштою, тобто з командиром екіпажу українського літака. Використання командирів національних суден для доставлення дипломатичних вантажів є загальноприйнятою міжнародною практикою, зокрема у консульській сфері.

Коли новий паспорт виготовлено на поліграфкомбінаті "Україна", він потрапляє до пакета з іншими паспортами, замовлення на які надійшли з-за кордону. Пакет виготовлених документів передається до МЗС України, де відправлення формуються за напрямами - до конкретних дипломатичних установ України.

Звичайно, паспорти з командиром літака надсилають не по одному, а після накопичення кількості, достатньої для формування логістично виправданого відправлення.

Загалом від подання заяви про оформлення до отримання нового документа Генконсульством може пройти до 90 днів. 


❓Але що робити, якщо новий закордонний паспорт потрібен якомога швидше? 

На такий випадок доступна опція доставлення до Генконсульства конкретного паспорта  кур'єром DHL коштом заявника. 

Як замовити експрес доставлення:

 1. Подати заяву щодо оформлення паспорта та наприкінці отримати у консула ідентифікатор сесії (6-значний номер, за яким можна відстежити онлайн етапи оформлення нового документа)

 2. Перейти на портал послуги UA Passport Express Delivery

 3. Ознайомитися з інструкцією

 4. Клікнути на кнопку "Оформити"

 5. На сторінці сервісу Portmone уважно заповнити поля (зразок нижче)

 6. Здійснити сплату послуг доставлення, увівши реквізити кредитної картки Visa або Mastercard

 7. На зазначену при оформленні платежу електронну пошту має надійти квитанція про здійснену сплату послуг DHL Express

 8. Заповнити заяву та разом з квитанцією про сплату надіслати у сканованому вигляді на електронну адресу Генконсульства gc_def@mfa.gov.ua

 9. Очікувати запрошення від Генконсульства на отримання паспорта одразу після доставлення

Паспорт видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновлювачам) або іншим законним представникам у разі пред'явлення ними свого паспорта та відповідних підтверджувальних документів або іншій особі за дорученням заявника (додається до заяви-анкети).

Паспорт видається тому з законних представників, хто подавав заяву на оформлення закордонного паспорта, тобто був заявником.  

Особа, якій видається паспорт, ставить дату та власноручний підпис за отримання паспорта в спеціально відведеній для цього графі заяви-анкети.

Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім’я якої оформлено паспорт, у тому числі шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія (у разі оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм).

Паспорт без урахування строків доставлення видається ЗДУ у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору. 

ЗДУ має право відмовити особі у видачі паспорта, якщо:

 • 1) особа не є громадянином України;
 • 2) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
 • 3) особа вже отримала два паспортидля виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 цього Порядку);
  • непоодинокі випадки відмови у видачі паспорта пов'язані з тим, що у заявника наявний чинний закордонний паспорт, який оформлювався як другий (додатковий) до наявного, термін чинності якого вже збіг, але заявник не здав його до Генконсульства чи до органу Державної міграційної служби;
  • відтак, радимо брати з собою усі наявні паспорти громадянина України, які Ви маєте, навіть якщо термін їхньої дії вже закінчився. Ми зможемо їх вилучити й анулювати у системі, що розблокує оформлення нового документа. Анульовані документи (на першій сторінці такі паспорти мають парні отвори) при цьому брати з собою потреби немає - їх вже було вилучено з системи;
 • 4) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;
 • 5) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

Рішення про відмову у видачі паспорта доводиться до відома особи після встановлення підстав відмови. За бажанням заявника, рішення ЗДУ може бути надано йому в письмовій формі, з обов’язковим зазначенням загаданих підстав. Особа має право звернутися до ЗДУ з повторною заявою-анкетою про видачу паспорта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в такій видачі.

Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

У разі оскарження особою рішення про відмову в оформленні та видачі паспорта остаточне рішення щодо оформлення та видачі паспорта особі приймає МЗС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться МЗС до відома особи в установлений законодавством строк.

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів);

3) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи (з 14 років), математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи (з 12 років));

4) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій ICАО Doc 9303.

Внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) здійснюється винятково за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - за клопотанням її батьків (усиновлювачів) або інших законних представників.

До паспортів, виданих особам, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

Дізнатися транслітерацію Вашого імені та прізвища відповідно до норм чинної постанови КМУ можна на відповідній сторінці Державного підприємства "Документ" ("Паспортний сервіс"). 

У паспорті для виїзду за кордон ім’я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації (п. 108 Постанови).

На письмове прохання заявника внесення прізвища та імені особи, на ім’я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон, латинськими літерами може бути виконано відповідно до: 

- написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлених компетентними органами України, або
- документах, що підтверджують факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та апостильованих або легалізованих в установленому порядку.

Крім того

Написання прізвища особи у паспорті для виїзду за кордон може бути виконано відповідно до написання прізвища 

 • її дитини
 • батьків (або одного з них)
 • одного з подружжя 

у раніше виданих їм паспортах для виїзду за кордон (у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/одне з подружжя є іноземцями).

На документах, що видані іноземними органами влади (для німецьких документів - після 29.07.2010 р.), має бути проставлено штамп „APOSTILLE“ (в Regierungspräsidium, Bezirksregierung, Landgericht). Апостиль проставляється на свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну прізвища/імені, рішення суду, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть тощо.  

Після проставлення штампу „APOSTILLE“,  необхідно здійснити переклад документів, виданих компетентними органами іноземної держави, у присяжного перекладача на українську мову.

Основним документом, що регламентує оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон є Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилученнязатверджений Постановою Кабінету Міністрів України №152 від 7 травня 2014 року (у тексті роз'яснень на цій сторінці згадується як Постанова).

За оформлення паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір у порядку та у розмірах, встановлених законодавством (див. тарифи).

Документи, що підтверджують здійснення встановлених платежів, додаються до заяви-анкети.

За видачу паспорта справляється консульський збір 120 євро (складається з суми у 83 євро за оформлення паспорта та 37 євро за обробку даних). У випадку втрати паспорта або його пошкодження збір також складає 120 євро. За видачу паспорта дитині, яка не досягла 16 років (у разі потреби її самостійного виїзду за кордон), стягується лише збір за обробку даних при оформленні паспорта (37 євро)

У разі, коли в паспорті допущено помилку в інформації (з вини заявника), така інформація підлягає обов'язковому виправленню, а паспорт - обміну (коштом заявника). У разі допущення помилки з вини ЗДУ, що видала документ, консульський збір за обмін паспорта не справляється.

Клікніть на банері нижче та введіть у поле на новій сторінці ідентифікатор сесії (код, який було видано на видруківці під час прийняття заяви про обмін/оформлення закордонного паспорта).


Пояснення статусів відстеження у системі:
 1. Заявку подано = заяву про оформлення або обмін закордонного паспорта прийнято у роботу
 2. Дані відправлено на перевірку = електронний пакет даних надіслано на перевірку до Головного обчислювального центру ДМС 
 3. Дані відправлено на персоналізацію =перевірку пройдено, пакет даних надіслано на підприємство-виробник для виготовлення нового паспорта 
 4. Документ виготовлено = до бланка закордонного паспорта було внесено персональну та біометричну інформацію. Документ очікує на відвантаження до МЗС, а звідти - з командирською поштою - до Генерального консульства. 
 5. Документ прибув до ЗДУ = документ було доставлено до Генерального консульства у Франкфурті-на-Майні. Ми зареєстрували його у системі та готуємо письмове запрошення на Ваше ім'я щодо отримання нового документа.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux