Вихід з громадянства України
Опубліковано 23 січня 2020 року о 15:20

Порядок подання документів 

 Документи для оформлення виходу з громадянства України приймаються від осіб, які виїхали на постійне проживання за кордон у встановленому законодавством України порядку (у закордонному паспорті проставлений штамп "Постійне проживання") та проживають на території консульського округу Генконсульства (перебувають на постійному консульському обліку в Генеральному консульстві України у Франкфурті-на-Майні). Компетенція Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні розповсюджується на федеральні землі: Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар.

Для оформлення виходу з громадянства України кожна повнолітня особа (особа, яка досягла 18 років) має особисто  та у повному комплекті подати до Генконсульства наступні документи:

1. Заяву-анкету про вихід з громадянства України – в 4-х примірниках; (роз'яснення щодо заповнення дивіться нижче у розділі "Примітка");

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон та 4 комплекти копій його 1-ї сторінки, сторінок з відмітками про ПМП та консульський облік в Генконсульстві України у Франкфурті-на-Майні (складених у відповідній порядковості, наприклад: 1,2,3,4/ 1,2,3,4 / 1,2,3,4 / 1,2,3,4);

     - термін дії паспорта має мати перспективу не менше одного року (тобто, на весь час розгляду клопотання);

3. Оригінал свідоцтва про народження (повертається заявнику, копії не потрібні);

4. Документ про набуття громадянства ФРН (Einbürgerungsurkunde або Staatsangehörigkeitsausweis), або гарантію німецьких органів влади про набуття громадянства ФРН у разі виходу з громадянства України (Einbürgerungszusicherung), засвідчений штампом "Апостиль", та  4 копії  такого документа (з копіями штампу "Апостиль" або відмітки про легалізацію, якщо документ було легалізовано до 2010 року); а також  переклад такого документа на українську мову, засвідчений штампом "Апостиль", та 3 копії перекладу (оригінал перекладу також залишається у Генконсульстві); при цьому на момент прийому клопотання щодо виходу з громадянства України строк гарантії про набуття громадянства ФРН повинен мати перспективу не менше 1 року (тобто на максимальний передбачений законодавством час розгляду клопотання);

5. Чотири фотокартки розміром 35 x 45 мм (їх слід наклеїти на позначені місця у заявах-анкетах).

У разі виходу з громадянства України дитини (особа до 18 років, яка не перебуває у шлюбі), яка виїхала разом з батьками на ПМП, один з її батьків у заяві про свій вихід з громадянства України одночасно порушує клопотання про вихід з громадянства дитини.

Якщо батьки дитини не виходять з громадянства України або вже вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків (при цьому замість заяви у п.1 подається заява-анкета за формою 22, у 4-х примірниках).

При цьому разом з зазначеними вище документами слід подати:

6. Проїзний документ дитини або паспорт громадянина України для виїзду за кордон (дитини), або паспорт того з батьків, до паспорта якого внесено дані про дитину, та 4 копії відповідних сторінок такого документа (сторінка з даними заявника,  дитини та сторінка з відмітками "Постійне проживання" та "Консульський облік"[у разі наявності такої відмітки щодо дитини]);

7. Свідоцтво про народження дитини та 4 його копії (у разі іноземного походження документа, його слід подавати засвідченим штампом "Апостиль" та разом з перекладом на українську мову також засвідченим штампом "Апостиль";  разом з документом подаються його 4 копії та 4 копії перекладу;;

8.  Для дітей, народжених за кордоном після 01.03.2001 р., – довідку про реєстрацію дитини громадянином України, видану українським консульством або Державною міграційною службою та 4 копії такої довідки;

9. Документ про належність дитини до громадянства ФРН (Einbürgerungsurkunde або Staatsangehörigkeitsausweis) або Гарантію німецьких органів влади про набуття дитиною громадянства Німеччини у разі її виходу з громадянства України (Einbürgerungszusicherung. Якщо дитина набула громадянства ФРН за народженням та не має Einbürgerungszusicherung, слід оформити посвідчення особи дитини (Kinderausweis) або проїзний документ дитини (Kinderreisepass) -  особливості його засвідчення дивіться нижче у розділі FAQ), засвідчений штампом "Апостиль", та  4 копії  такого документа (з копіями штампу "Апостиль" або відмітки про легалізацію, якщо документ було легалізовано до 2010 року); а також  переклад такого документа на українську мову, засвідчений штампом "Апостиль", та 3 копії перекладу (оригінал перекладу також залишається у Генконсульстві);

- Тобто, спочатку слід отримати Einbürgerungszusicherung, потім (якщо у документі немає помилок і він повністю відповідає даним у паспорті для виїзду за кордон) - засвідчити штампом апостиль. Лише після цього слід надіслати документ на переклад уповноваженому перекладачу, а потому - поставити апостиль на перекладі. Зверніть увагу, що апостиль на Einbürgerungszusicherung та перекладі проставляється різними органами. Аналогічний порядок засвідчення та перекладу стосується всіх документів іноземного походження, які подаються у рамках клопотання про вихід з громадянства України. Для здійснення інших консульських дій наявність апостиля на перекладі не вимагається.

10. Нотаріально завірену заяву дитини у віці від 14 до 18 років про її згоду на вихід з громадянства України (подається дитиною особисто у день подання заяви щодо виходу з громадянства) та її 3 копії (оригінал заяви також залишається у Генконсульстві);

- така заява також може бути засвідчена у консульстві. У такому разі слід забронювати термін для засвідчення заяви перед дією про вихід з громадянства. Присутність дитини віком від 14 до 18 років для засвідчення  заяви у консульстві обов'язкова. 

- якщо заява засвідчується в органах нотаріату України, додаткове її засвідчення не вимагається. У випадку засвідчення нотаріальними органами ФРН (або іншої країни) на посвідчувальний підпис нотаріуса слід поставити штамп апостиль. За наявності вже засвідченої заяви присутність дитини при поданні клопотання про вихід з громадянства не вимагається.

11.У разі, якщо прізвище заявника та прізвище дитини відрізняються (у свідоцтві про народження дитини прізвище заявника не відповідає актуальному прізвищу у паспорті) – надати документ, що підтверджує родинний зв’язок (документ/-и, у якому/-их простежується зміна прізвища заявника). У разі іноземного походження документа, його слід подавати засвідченим штампом апостиль та разом з перекладом на українську мову також засвідченим штампом апостиль;  разом з документом подаються його 4 копії та 4 копії перекладу;

12. Банківська дебетова картка для сплати консульського збору в сумі 280 євро за оформлення клопотання про вихід з громадянства на рахунок Генконсульства

13. Три конверти з марками на суму 4,05 євро кожен (якщо конверт менше формату DL:22 см х 11 см, достатньо 3 євро на конверт) та Вашою зворотною адресою у якості отримувача, написаною німецькою мовою в правому нижньому куті. 

14. Видрукуване або збережене на телефоні підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

Документи, зазначені у пунктах 1, 2 , 4 - 11, слід розсортувати на 4 окремих комплекти. Приклад сортування наведений у презентації нижче:
Примітки та відповіді на поширені запитання

У пункті 5 заяви-анкети на запитання „Коли та на яких підставах набули громадянствo України” можна відповісти таким чином:

 • а)  “На момент проголошення Незалежності України (24 серпня 1991р.)” - якщо станом на 24.08.91 р. Ви постійно npoжuвaлu в Україні;
 • б) “На момент набрання чинності Закону України "Про громадянство України" (13 листопада 1991р.) ” - якщо Ви приїхали в Україну на постійне проживання після 24.08.1991 р.але до 13.11.1991р.;
 • в) “З дня народження” - якщо 
  • - Ви народились після 24.08.1991 р. та Ваші батьки на момент Вашого народження перебували у громадянстві України;
  • - Ви народились після 24.08.1991р. на території України та на момент Вашого народження один з Ваших батьків перебував у громадянстві України, а інший був іноземцем
 • г) “Через визначення належності до громадянства України” (зазначити рік) та надати довідку відповідного управляіння Державної міграційної служби України про дату та підставу набуття громадянства.

Дата та підпис під заявою проставляються у день подачі документів та у присутності консула. 

Зверніть увагу:

На документах, що видані німецькими органами влади після 29.07.2010 р.,  має бути проставлено штамп "Apostille"
Документи, що були видані німецькими органами влади до 29.07.2010 р., підлягали консульській легалізації. Такі документи приймаються засвідченими у порядку легалізації (зі штампом консульської установи України щодо засвідчення підпису та повноважень посадової особи німецького офційного органу, який попередньо засвідчив документ). Якщо на Вашому документі, що оформлений до липня 2010 року немає штампу легалізації, то слід оформити повторний документ й засвідчити його штампом апостиль. 

У рамках клопотання про вихід з громадянства України усі документи, видані німецькими органами влади, подаються до консульської установи України з перекладом на українську мову, який також засвідчено штампом апостиль. 


Переклад має бути виконаний присяжним перекладачем (у ФРН)  або нотаріально засвідчений (в Україні). У випадку виконання перекладу в Україні замість засвідчення штампом апостиль переклад слід засвідчити підписом українського нотаріуса.
Усі оригінали перекладів німецьких документів, виконані  присяжним перекладачем (у ФРН), мають бути завірені штампом апостильякий проставляється в земельному суді (Landsgericht) за місцем складання присяги присяжним перекладачем.
Прийом клопотань із подальшим провадженням справ здійснюється лише за умови подання ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ передбачених законодавством і належним чином оформлених документів.
На момент прийому клопотання щодо виходу з громадянства України строк дії гарантії про набуття громадянства ФРН повинен мати перспективу не менше 1 року.
У разі прийняття документів Генконсульством видається довідка для німецьких компетентних органів (німецькою мовою), що підтверджує початок процедури виходу з громадянства України.
У разі негативного вирішення питання чи припинення розгляду справи сплачені кошти не повертаються.
З огляду на те, що більшість клопотань про вихід з громадянства задовольняються у проміжку 8-12 місяців від часу порушення клопотання, просимо не планувати у цей період відпусток/поїздок за межами ФРН. Це пов'язано з тим, що протягом 30 днів з моменту підписання указу Президента про припинення громадянства Ваш закордонний та національний паспорти підлягають негайному поверненню до Генконсульства як документи, які є власністю держави, та більше не підтверджують Вашу особу і громадянство. У будь-якому разі, після закінчення 30-денного строку з моменту указу Президента такі документи оголошуються недійсними та підлягають вилученню контролюючими прикордонними органами будь-якої країни. Генконсульство не уповноважене продовжувати термін для повернення закордонного та внутрішнього паспорта громадянина України. Оголошення цих документів недійсними через 30 днів після припинення громадянства України указом Президента є невідворотним процесом. Відтак, усі непередбачувані видатки, пов'язані зі скасуванням відпустки, авіаквитків, терміновим поверненням або юридичні наслідки, пов'язані з анулюванням проїзних документів, які є власністю держави, під час перебування за межами ФРН, тощо належать до сфери Вашої ПЕРСОНАЛЬНОЇ відповідальності.

Просимо чітко усвідомлювати, що з припиненням громадянства України (настає з датою підписання указу Президента) правовий зв'язок між Вами як громадянином та державою Україна припиняється (Ви не можете розраховувати на консульську допомогу України та претендувати на права, що гарантуються державою своїм громадянам тощо).

Зважайте також на те, що після отримання довідки про вихід з громадянства України процес отримання Вами закордонного паспорта ФРН (Reisepass) може тривати кілька тижнів. І навіть оформлення Вам органами ФРН у цей період тимчасового проїзного документа особи без громадянства потребуватиме певного часу. Крім того, в'їзд до більшості країн світу з таким документом потребуватиме попереднього отримання візи.

Просимо поставитися до цього попередження максимально уважно та відповідально.

Під час подання документів для виходу з громадянства України необхідно знати рік та установу, в якій оформлювався дозвіл компетентних органів України на виїзд на постійне місце проживання за кордоном (Управління ГІРФО УМВС України/ Управління ДМС України або дипломатичне представництво / консульська установа України за кордоном).

Часті запитання / FAQ:

Якщо я виходжу з громадянства разом з неповнолітньою дитиною, для неї потрібно заповнювати окрему заяву?

Дані про дітей (особи до 18 років, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі) мають бути внесені до блоку питань №2 Вашої заяви-анкети. Окрема заява-анкета на дитину оформлюється лише у випадку її самостійного виходу з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Проте, з 14 років дитина має дати згоду на вихід з громадянства за клопотанням одного з батьків. Бланки заяв:

Скільки коштує вихід з громадянства України для дитини?

Консульський збір за оформлення клопотання про вихід з громадянства України справляється за кожне клопотання, незалежно від віку особи у клопотанні та кількості дітей, з якими заявник виходить з громадянства:

– у разі, якщо дитина віком до 14 років виходить з громадянства України разом з одним з батьків, стягується лише консульський збір за розгляд заяви-анкети. Окремий збір за дитину не справляється;

– у разі, якщо дитина віком від 14 до 18 років виходить з громадянства України разом з одним з батьків або окремо за їхнім клопотанням, стягується консульський збір за розгляд заяви-анкети та збір за нотаріальне засвідчення консулом заяви дитини про згоду на вихід з громадянства .

Наприклад:

 • доросла особа = 280 євро,
 • доросла особа + дитина до 14 років = 280 євро,
 • доросла особа + двоє дітей до 14 років = 280 євро,
 • доросла особа + дитина від 14 років = 280 + 18 євро (за засвідчення заяви про згоду на вихід з громадянства разом з одним з батьків),
 • дитина до 14 років = 280 євро,
 • дитина від 14 років = 280 + 18 євро (за засвідчення заяви про згоду на вихід з громадянства за клопотанням одного з батьків).

Другий з батьків моєї дитини – громадянин Німеччини. Моя дитина теж отримала громадянство ФРН. Чи є у неї громадянство України? 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України» в редакції від 18.01.2001 р., особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Якщо дитина народилася до 01.03.2001 р.(до набуття чинності Закону України «Про громадянство України» в редакції від 18.01.2001 р.), при різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження дитини перебував у громадянств України, дитина є громадянином України:

 • 1) якщо вона народилася на території України;
 • 2) якщо вона народилася за межами держави, але батьки або один з них у цей час постійно проживали на території України.

При різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження дитини перебував у громадянстві України, якщо в цей час обоє з батьків постійно проживали за межами України, громадянство дитини, яка народилася за межами України, визначається за письмовою згодою батьків (лище щодо дітей, які народилися до 01.03.2001 року).

Дитина, батько чи мати якої на момент її народження перебували у громадянстві України, а другий був особою без громадянства чи був невідомим, є громадянином України незалежно від місця її народження.

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про громадянство України», одним із принципів громадянства України є принцип єдиного громадянства. Тобто, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Громадянство України припиняється (стаття 17 вищезгаданого Закону) в таких випадках:

 • а) внаслідок виходу з громадянства (ініціюється особою);
 • б) внаслідок втрати громадянства (ініціюється державою);
 • в) на підставі міжнародних договорів.

Моя дитина не має гарантії громадянства ФРН, бо вона набула громадянства Німеччини з моменту народження через батька-німця. Який документ потрібен для виходу з громадянства України замість Einbürgerungszusicherung?

Якщо дитина набула громадянства іншої країни за народженням, то для виходу з громадянства України слід надати документ, який підтверджує наявність у дитини іншого громадянства. У такому випадку слід оформити у компетентних органах ФРН посвідчення особи дитини (Kinderausweis) або проїзний документ дитини (Kinderreisepass),  зробити нотаріально засвідчену копію першої сторінки (де розміщене фото, зазначені особові дані та громадянство), засвідчити підпис нотаріуса штампом апостиль та зробити переклад у  присяжного перекладача, який теж слід засвідчити штампом апостиль. Чотири звичайні  копії засвідченого у такий спосіб документа та перекладу додаються до матеріалів Вашого клопотання.

Переклади документів теж необхідно засвідчувати штампом апостиль?

Так, усі переклади документів, виконані не на території України, мають містити засвідчення підпису перекладача штампом апостиль відповідно до положень Гаазької конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації офіційних документів, обмежуючись проставленням на документі штампу апостиль. Таке засвідчення перекладу дозволяє його використовувати на території інших країн. Якщо переклад було виконано на території України,  підпис перекладача має бути засвідчено нотаріусом.

Що писати у графі 5. "Коли та на яких підставах набули громадянствo України?" Я не знаю, коли я набув українського громадянства.

 Існує чотири найбільш розповсюджених варіанта заповнення зазначеної графи при виході з громадянства України, які охоплюють понад 99% відсотків заявників:

 1. Якщо станом на 24.08.91 р. Ви постійно npoжuвaлu в Україні, в анкеті слід зазначити: “На момент проголошення Незалежності України (24 серпня 1991р.);
 2. Якщо станом на 24 серпня 1991 року Ви ще не проживали на території України, але переїхали на постйне проживання до України до 13 листопада 1991 року, пункт 5 слід заповнити наступним чином: “На момент набрання чинності Закону України "Про громадянство України" (13 листопада 1991р.);
 3.  Вказувати у якості пістави набуття громадянство “З дня народження” , коли г) Якщо Ви приїхали до України після дат, вказаних  у пп. 1 та 2, очевидно, що відносно Вас проводилася процедура визначення належності до громадянства, після чого Вам було оформлено паспорт громадянина України. У такому випадку в п. 5 заяви-анкети слід вказати “Через визначення належності до громадянства України” , зазначити рік та надати довідку підрозділу державної міграційної служби України, що свого часу займався цією процедурою, про факт проведення визначення належності та її результати, дату й результат.
  • - Ви народились після 24.08.1991 р. та Ваші батьки на момент Вашого народження перебували у громадянстві України;
  • - Ви народились після 24.08.1991р. на території України та на момент Вашого народження один з Ваших батьків перебував у громадянстві України, а інший був іноземцем

Просимо звернути увагу, що формулювання "Народився в Україні" - є неприпустимим варіантом заповнення графи 5 заяви-анкети щодо виходу з громадянства України, оскільки ФАКТ НАРОДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ САМ ПО СОБІ НЕ Є ПІДТВЕРДЖЕННЯМ НАЛЕЖНОСТІ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ.
Просимо врахувати!

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux