Нотаріальні дії
Опубліковано 26 січня 2020 року о 22:49

Дипломатичні та консульські установи України за кордоном вчиняють нотаріальні дії, передбачені законодавством України. Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України. Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні.

Під час звернення необхідно пред’явити такі документи:

 •  паспорт громадянина України для виїзду за кордон (нотаріальні послуги надаються Генконсульством виключно для громадян України);

   • копія паспорта, навіть засвідчена, не приймається у якості підтвердження особи у рамках вчинення нотаріальної дії без надання оригіналу паспорта;
 • копія  сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з особовими даними;
 •  примірник документа, який необхідно посвідчити або засвідчити;

   • для засвідчення копії документа не приймаються оригінали, що містять підчистки або незастережені виправлення;
 •  довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (цей 10-значний номер також міститься у закордонних паспортах зразка 2010 року);
 • консульський збір можна сплатити  у Генконсульстві у безготівковій формі - дебетовими банківськими картками;
 •  інші документи, необхідні для вчинення конкретної нотаріальної дії (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть тощо);
 • проєкт доручення або заяви у форматі MS Word (формати doc / docx /rtf тощо з внесеними особовими даними заявника, зазначенням кола повноважень та опису майна (якщо у дорученні йдеться про майно)) слід мати з собою на USB флеш-накопичувачі або попередньо надіслати на електронну адресу Генконсульства [email protected];
 • проєкт типового доручення для завершення формальностей у справі залишення на постійне місце проживання за кордоном (ПМП), рішення по яким приймалося до 2018 року (або у 2018 році та має порядковий номер до 35-18) зразок (попередній порядок ПМП); 
  виділений червоним кольором текст слід замінити власними релевантними даними (заповнена заява для внесення даних до Єдиного реєстру довіреностей у пункті нижче в даному випадку не потрібна);
 • проєкт типового доручення  для завершення формальностей у справі залишення на постійне місце проживання за кордоном (ПМП), якщо рішення по заяві приймалося у 2019 році й пізніше (або у 2018 році та має більший ніж 35-18 порядковий номер): зразок (актуальний порядок ПМП);
  виділений червоним кольором текст слід замінити власними релевантними даними (заповнена заява для внесення даних до Єдиного реєстру довіреностей у пункті нижче в даному випадку не потрібна);
 • проєкт типової заяви щодо виїзду дитини до 16 років за кордон у супроводі лише одного з батьків (або третьої особи) можна завантажити тут; виділений червоним кольором текст слід замінити власними релевантними даними (заповнена заява у пункті нижче в даному випадку не потрібна);
 • заповнену заяву у форматі MS Word для внесення даних до Єдиного реєстру довіреностей (така заява необхідна, якщо у довіреності йдеться про розпорядження майном; заповнювати власними даними слід текст, виділений червоним кольором) слід мати з собою на USB флеш-накопичувачі або попередньо надіслати на електронну адресу Генконсульства [email protected].
 • видруковане підтвердження про запис на прийом у цей день (надходить на електронну пошту, зазначену при реєстрації).

При посвідченні договорів майнового характеру додатково треба подати відомості:

 • для юридичних осіб-резидентів – відомості про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 • для юридичних осіб-нерезидентів – найменування, місцезнаходження та державу;
 • для громадян України – прізвище, ім’я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
 •  для іноземців та осіб без громадянства – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, адресу місця проживання (підпис іноземця не може бути посвідчено у консульстві; у даному випадку іноземець може виступати лише у якості довіреної особи).

Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього та підготовлених (надрукованих) відповідно до вимог закону документів, сплати консульського збору і відшкодування фактичних витрат. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладене при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України. У вчиненні нотаріальної дії може бути відмолено за наявності підстав, зазначених у ст. 49 Закону України "Про нотаріат".

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.Нотаріально посвідчувані угоди, а також доручення, заяви та інші документи підписуються заявником особисто в присутності консула, який вчинює нотаріальні дії. Якщо угоду, доручення, заяву чи інший документ підписано за відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем.

Консул засвідчує доручення, заяви тощо від імені однієї або кількох осіб на ім'я однієї або двох осіб (за умови їхнього проживання за однією адресою).

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

При вчиненні нотаріальних дій консул встановлює особу громадянина України, його представника або представника підприємства, установи, організації, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій. Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено у разі рішення консула України витребувати додаткові відомості чи документи або направити документи на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

Правоздатність юридичної особи (установа, підприємство, організація) установлюється на основі установчих документів (статуту, установчого договору, для некомерційних організацій - загального положення), документів про реєстрацію. Консул також перевіряє повноваження представника юридичної особи на основі:

 • Наявності в нього службового посвідчення з фотокарткою, яке містить вказівку на те, що він є представником юридичної особи;
 • Нотаріально засвідчених виписок із протоколів про призначення посадових осіб, що мають повноваження підписувати документ від імені даної юридичної особи;
 • Доручення на здійснення відповідної юридичної дії.
Нотаріально посвідчувані правочини, заяви та інші документи підписуються у присутності консула, який вчинює нотаріальні дії.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про нотаріат» Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії:

 • 1) посвідчують угоди (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, угод про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;
  { Пункт 1 частини першої статті 38 в редакції Закону N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
 • 2) вживають заходів до охорони спадкового майна;
 • 3) видають свідоцтва про право на спадщину;
 • 4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;
  { Пункт 4 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
 • 5) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;
 • 6) засвідчують справжність підпису на документах;
 • 7) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
 • 8) посвідчують факт, що громадянин є живим;
 • 9) посвідчують факт знаходження громадянина в певному місці;
 • 10) посвідчують тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;
 • 11) посвідчують час пред'явлення документів;
 • 12) приймають в депозит грошові суми і цінні папери;
 • 13) вчиняють виконавчі написи;
 • 14) приймають на зберігання документи;
 • 15) вчиняють морські протести;
 • 16) видають дублікати посвідчених ними документів.
  { Частину першу статті 38 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

  Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що вчиняються консульськими установами України.

Стаття 47 ЗУ "Про нотаріат"

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані.
{Частина перша статті 47 зі змінами, внесеними згідно із Законом N 1206-VII (1206-18) від 15.04.2014}

Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб та їх ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місце проживання та ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків, крім уповноважених представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, — із зазначенням дати їх народження.

Для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.
{Стаття 47 в редакції Закону N 614-VI (614-17) від 01.10.2008}

Стаття 49 ЗУ "Про нотаріат"

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

 • 1) вчинення такої дії суперечить законодавству України;
 • 2) не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
 • 3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
 • 4) є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
 • 5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
 • 6) правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
 • 7) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
 • 8) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;
 • 9) в інших випадках, передбачених законом.

 

Оформлення довіреності триває, як правило, довго через необхідність врахування багатьох нюансів чинного законодавства та точного зазначення: 

 • особових даних довірителя, 
 • майна довірителя, 
 • реквізитів довірених осіб, 
 • кола повноважень, 
 • терміну дії, 
 • права передоручення 
 • права відкликання тощо. 
Допущення помилки у зазначенні вищезазначених даних майже завжди призводить до неможливості використання довіреності та, як наслідок, — необхідності оформлення нового документа та повторної сплати консульського збору.

У цьому зв'язку Генконсульство рекомендує:

 1. Перед зверненням до установи підготувати всі необхідні дані в електронній формі та надати консулу на флеш-накопичувачі/картці пам'яті/диску або попередньо надіслати на електронну пошту установи [email protected];
 2. Іноді заявники, що звертаються до Генконсульства за оформленням довіреності або заяви для надання до нотаріальної контори в Україні, хибно розуміють роз'яснення нотаріуса та оформлюють у консульстві документ, який не вдовольняє вимог нотаріальної контори. У такому разі радимо взяти у відповідній нотаріальній конторі проєкт довіреності. Надавши проєкт довіреності (у електронній формі) для засвідчення консулу Ви зможете уникнути непорозуміння з нотаріальною конторою в Україні;
 3. Перед підписанням оформленого документа просимо дуже уважно прочитати текст доручення/заяви та при виявленні неточностей/розбіжностей/помилок виправити їх, надавши документ консулу для дооформлення;
 4. Після підпису нотаріального документа та його засвідчення консулом внесення жодних змін/уточнень/доповнень не передбачено. У разі їх виявлення — слід оформити новий документ та повторно сплатити консульський збір. 
Отже, просимо бути максимально уважними!

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна (частина перша та друга ст. 1221 Цивільного кодексу України).

При цьому, необхідно мати на увазі, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (частини перша та друга ст. 1220 Цивільного кодексу України).

Місце відкриття спадщини підтверджується:

 • довідкою житлово-експлуатаційної організації,
 • довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця;
 • записом у будинковій книзі про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця,
 • довідкою адресного бюро,
 • довідкою райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на військову службу проживав за відповідною адресою.
Місце відкриття спадщини не може підтверджуватись свідоцтвом про смерть.

 У разі відсутності у спадкоємців документів, що підтверджують місце відкриття спадщини, нотаріус роз’яснює спадкоємцям їх право на звернення до суду із заявою про встановлення місця відкриття спадщини. У такому випадку місце відкриття спадщини підтверджується копією рішення суду, що набрало законної сили.

 Якщо спадкодавець, якому належало майно на території України, мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається на підставі Закону України «Про міжнародне приватне право».

Відповідно до статті 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» спадкові відносини регулюються з урахуванням положень статей 71, 72 цього Закону правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, за винятком, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був. У разі, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося, вибір права спадкодавцем буде недійсним.

Стаття 71 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлює, що спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, – правом України.

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку черговості, визначеною у статтях 1261 - 1265 цього Кодексу (частини перша та друга статті 1223 Цивільного кодексу України).

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, коли спадкоємцями укладено договір про зміну черговості права на спадкування.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Така заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника, а заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. У разі відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Спадкоємці мають право на відмову від прийняття спадщини, тобто спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини. Заява про відмову від прийняття спадщини також подається до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу опіки та піклування, а неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі), опікуни можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування.

Відмова від прийняття спадщини є безумовною і беззастережною.

Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.

Прийняття і відмова від прийняття спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що прийняв усю спадщину.

Зразок заяви про відмову від прийняття спадщини

В__________київську державну нотаріальну контору
гр. _______________________,
що проживає в м. Києві, вул. ________, буд. __,кв.__-
________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податку)

ЗАЯВА

29 квітня 2012 року помер мій чоловік – (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку )_________________, що постійно проживав за адресою: м. Київ, вул.____________ , буд.____, кв.______

Після його смерті відкрилася спадщина

Повідомляю нотаріуса, що від прийняття спадщини я відмовляюсь.

Зміст статей 1269, 1273, 1274 Цивільного кодексу України нотаріусом мені роз’яснено.

Франкфурт-на-Майні,

03 липня 2020 року

Підпис ____________________________/ Прізвище Ім'я По батькові/


Зразок заяви про прийняття спадщини за законом

В__________київську державну нотаріальну контору
_______________________,
що мешкає в м. Києві, вул. ________, буд. __,кв.__-
_____________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податку)

 

ЗАЯВА

29 квітня 2012 року помер мій батько – (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку)___________________, що постійно проживав за адресою: м. Київ, вул.____________ , буд.____, кв.______

Після його смерті відкрилася спадщина

Повідомляю нотаріуса, що цю спадщину я приймаю.

Зміст статей 1269, 1273, 1274 Цивільного кодексу України нотаріусом мені роз’яснено.

Франкфурт-на-Майні,

03 липня 2020 року

Підпис ____________________________/ Прізвище Ім'я По батькові/


Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом

В__________київську державну нотаріальну контору
гр. _______________________,
що проживає в м. Києві, вул. ________, буд. __,кв.__-
________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податку)

ЗАЯВА

29 квітня 2012 року помер мій батько – (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку)___________________, що постійно проживав за адресою: м. Київ, вул.____________ , буд.____, кв.______

На день його смерті залишилось спадкове майно, на яке померлий залишив заповіт на моє ім’я, посвідчений 18 вересня 1998 року _______________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № ________.

Спадкове майно складається з :

- квартири за № ____( прописом ) у будинку № ____ ( прописом ), що знаходиться по вул. _______________, 1/2 якої належала померлому особисто та 1/2 частини якої належала померлій 08 квітня 2001 року __________________, спадкоємцем якої був її чоловік __________________, який фактично прийняв спадщину, але юридично не оформив своїх спадкових прав.

Спадщину я приймаю.

Спадкоємцем, передбаченим ст. 1241 ЦК України є дружина померлого - ________________________________________________.

До зазначеної заяви додаю :   • копію свідоцтва про смерть громадянина;
   • оригінал заповіту;
   • довідку про останнє місце проживання спадкодавця.

Інші документи будуть подані додатково.

Франкфурт-на-Майні,

03 липня 2020 року

Підпис ____________________________/ Прізвище Ім'я По батькові/


Зразок заяви про видачу свідоцтва спадкоємцям, які прийняли спадщину

В__________Київську державну нотаріальну контору
гр. _______________________,
що проживає в м. Києві, вул. ________, буд. __,кв.__-
________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податку)
гр. _______________________,
що проживає в м. Києві, вул. ________, буд. __,кв.__-
________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податку)

ЗАЯВА

24 жовтня 2004 року помер мій батько – (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку)___________________, що постійно проживав за адресою: м. Київ, вул.____________ , буд.____, кв.______

Після його смерті відкрилася спадщина яка складається з:

- 1/2 ( однієї другої ) частини житлового будинку, який
знаходиться за адресою м. Київ, вул. _____________________,
буд. _____ ( прописом ), загальною площею_____.

- грошових вкладів з відповідними відсотками та компенсаціями,
що знаходяться на рахунках №№ ___________,_____________,
в Дарницькому відділенні №______ Ощадного
банку м. Києва та на рахунку №_________, що знаходиться в
філії Дарницького відділення № ________, Ощадного банку
м. Києва.

Вказане спадкове майно ми, як спадкоємці, що на час відкриття спадщини проживали постійно зі спадкодавцем, прийняли та просимо видати нам Свідоцтва про право на спадщину за законом. Необхідні документи додаємо.

Франкфурт-на-Майні,

03 липня 2020 року

Підпис ____________________________/ Прізвище Ім'я По батькові/

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux